Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – czy to dobre rozwiązanie?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma na celu umorzenie lub zredukowanie zobowiązań finansowych osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeśli zatem posiadasz spore zadłużenie i jesteś osobą trwale niewypłacalną możesz ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – na czym polega

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dedykowane przede wszystkim osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jednym z warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika. Najprościej mówiąc, osoba niewypłacalna to taka osoba, która nie ma żadnych realnych szans na spłatę swoich długów. Główne zadanie upadłości konsumenckiej polega na oddłużeniu konsumenta, poprzez całkowite lub jedynie częściowe umorzenie jego długów. Należy mieć na uwadze, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z całkowitą lub częściową likwidacją majątku, który posiada konsument. Likwidacja majątku konsumenta przeznaczona jest na pokrycie zobowiązań wobec jego wierzycieli. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe jeśli przyczyna niewypłacalności konsumenta ma charakter losowy i niezależny od niego. Zatem sąd ogłosi upadłość, jeśli długi konsumenta wynikają np. z trudnej sytuacji rodzinnej, trwałej utraty pracy lub poważnej choroby.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dobre rozwiązanie?

W przypadku poważnego zadłużenia, ogłoszenie upadłości konsumenckiej wydaje się być jedynym rozwiązaniem w szczególności dla osób, które są niewypłacalne. Mimo wszystko, zanim podejmie się ostateczną decyzje, warto bardzo dokładnie przeanalizować każdy aspekt oraz wszystkie za i przeciw. Argumenty przemawiające za ogłoszeniem upadłości, to na przykład:

  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego i sądowego – wszystkie egzekucje komornicze już z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostają umorzone
  • komfort psychiczny i spokój – w momencie kiedy konsument ogłosi upadłość konsumencką wierzyciele nie mają praw go nękać
  • spłata zadłużenia w indywidualnie ustalonych ratach – sąd przy ustalaniu planu spłaty wierzycieli, bierze pod uwagę przede wszystkim możliwości zarobkowe oraz koszty związane z utrzymaniem osoby ogłaszającej upadłość konsumencką. W sytuacji, gdy konsument wywiązuje się z obowiązku spłaty, wówczas może liczyć na umorzenie całości lub jedynie części długu
  • usunięcie z listy dłużników
  • zatrzymanie naliczanych odsetek

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

Nie zwlekaj skontaktuj się z nami już dziś.  

Pamiętaj że brak Twoich działań to sprzyjanie Twoim wierzycielom.

Nie pozwól odebrać sobie nieruchomości

Jesteśmy po to aby Ci pomóc.